English فارسي
                     ما بهترین را برای شما فراهم آورده ایم                 
دیتا ویدئو پروژکتور سبک و متوسط

D732MX
BRIGHTNESS : 3200 ANSI Lumens
Resolution : XGA 1024 x 768
[ادامه مطلب]

D326MX-WX
BRIGHTNESS : 2600 ANSI Lumens
Resolution : XGA 1024 x 768
[ادامه مطلب]

D735VX
BRIGHTNESS : 3200 ANSI Lumens
Resolution : XGA 1024 x 768
[ادامه مطلب]

D740MX
BRIGHTNESS : 2500 ANSI Lumens
Resolution : XGA 1024 x 768
[ادامه مطلب]

D825MS&MX
BRIGHTNESS : 2600 ANSI Lumens
Resolution : SXGA 1280 x 1024
[ادامه مطلب]

vivitek_D930TX
BRIGHTNESS : 3000 ANSI Lumens
Resolution : Native XGA 1024 x 768
[ادامه مطلب]

vivitek_D935_D940VX
BRIGHTNESS : 3000 ANSI Lumens
Resolution : Native XGA 1024 x 768
[ادامه مطلب]

Vivitek-D825-ES
BRIGHTNESS : 2600 ANSI Lumens
Resolution : SVGA 800 x 600
[ادامه مطلب]

Vivitek-D832-MX
BRIGHTNESS : 3200 ANSI Lumens
Resolution : Native XGA 1024 x 768
[ادامه مطلب]
برخی از مشتریان

خبرنامه
ایمیل: 
نام: 


رویدادها

برگزاری کنفرانس بین المللی آموزش زبان در دانشگاه الزهرا با استفاده از سیستم
لابراتوار زبان Xclass

لابراتوار زبان

ALZAHRA UNIVERSITY

خدمات فرسا
لابراتوار زبان