English فارسي
                     ما بهترین را برای شما فراهم آورده ایم                 
پرسش و پاسخ

لابراتوار زبان  فرسا و امکانات ؟

لابراتوار زبان شرکت فرسا با نام ایکس کلاس تنها لابراتوار زبان دارای استاندارد می باشد که در سراسر ایران ارائه شده و مورد تایید کلیه دانشگاههای آزاد و پیام نور می باشد.

لابراتوار زبان> کاربردها

مدارس

دانشگاه ها

آموزشگاه ها

مراکز آموزش سازمان ها و شرکت ها

 

آیا شرکت فرسا در ایران نمایندگی دارد ؟
شرکت فرسا در ایران دارای هیچ نمایندگی نبوده و کلیه خدمات فروش و پس از فروش در سراسر ایران توسط دفتر مرکزی انجام می پذیرد.

لابراتوار زبان - لابراتوار مولتی مدیا - آزمایشگاه زبان _لابراتوار زبان - لابراتوار مولتی مدیا - آزمایشگاه زبان _لابراتوار زبان - لابراتوار مولتی مدیا - آزمایشگاه زبان _لابراتوار زبان - لابراتوار مولتی مدیا - آزمایشگاه زبان _لابراتوار زبان - لابراتوار مولتی مدیا - آزمایشگاه زبان _لابراتوار زبان - لابراتوار مولتی مدیا - آزمایشگاه زبان _لابراتوار زبان - لابراتوار مولتی مدیا - آزمایشگاه زبان _لابراتوار زبان - لابراتوار مولتی مدیا - آزمایشگاه زبان _

 

برخی از مشتریان

خبرنامه
ایمیل: 
نام: 


رویدادها

برگزاری کنفرانس بین المللی آموزش زبان در دانشگاه الزهرا با استفاده از سیستم
لابراتوار زبان Xclass

لابراتوار زبان

ALZAHRA UNIVERSITY

خدمات فرسا
لابراتوار زبان