English فارسي
                     ما بهترین را برای شما فراهم آورده ایم                 
اخبار

خدمات فرسا به کشورهای همسایه

17 دی 1392

با توجه به اعلام نیاز تعدادی از مراکز آموزشی و فرهنگی کشورهای همسایه به همکاری و استفاده از خدمات شرکت فرسا این شرکت در صدد است کار خود را در دیگر کشورهای همسایه بسط و گسترش داده و در حال انجام مذاکراتی جهت انجام پروژه های مشترک آموزشی و فرهنگی در این کشورها می باشد.

برخی از مشتریان

خبرنامه
ایمیل: 
نام: 


رویدادها

برگزاری کنفرانس بین المللی آموزش زبان در دانشگاه الزهرا با استفاده از سیستم
لابراتوار زبان Xclass

لابراتوار زبان

ALZAHRA UNIVERSITY

خدمات فرسا
لابراتوار زبان